Thánh Kinh Thánh bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Thánh Kinh Thánh bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Por li liangpu

  • Categoria: Book
  • Data de Lançamento: 2014-03-07
  • Versão Atual: 3.1
  • Classificação de idade: 4+
  • Tamanho: 87.90 MB
  • Desenvolvedor: li liangpu
  • Compatibilidade: Requer iOS 6.0 ou mais novo.

Descrição

Các THÁNH KINH THÁNH chứa trong tâm trí của Thiên Chúa, tình trạng của con người, con đường cứu rỗi, sự diệt vong của những người tội lỗi, và hạnh phúc của các tín hữu. Học thuyết của nó là thánh, giới luật của nó là ràng buộc, lịch sử của nó là đúng sự thật, và quyết định của mình là không thay đổi. Đọc cho là khôn ngoan, tin tưởng rằng nó được an toàn, và thực hành để nên thánh. Nó chứa ánh sáng để hướng dẫn bạn, thực phẩm để hỗ trợ bạn, và thoải mái để cổ vũ bạn. Đây là bản đồ của khách du lịch, nhân viên của khách hành hương, la bàn của phi công, thanh kiếm của người lính, và điều lệ của Kitô giáo. Thiên đường ở đây được phục hồi, trời mở ra, và cánh cửa địa ngục được tiết lộ.

Telas

Comentários

keyboard_arrow_up