eTraining

eTraining

Por Dang Quang

  • Categoria: Education
  • Data de Lançamento: 2018-05-23
  • Versão Atual: 1.0
  • Classificação de idade: 4+
  • Tamanho: 10.04 MB
  • Desenvolvedor: Dang Quang
  • Compatibilidade: Requer iOS 11.1 ou mais novo.

Descrição

Ứng dụng quản lý và tra cứu thông tin học viên, lớp học và giảng viên, nhân viên tại công ty CP Stanford - Đào tạo và phát triển công nghệ.

Telas

Comentários

keyboard_arrow_up